dataLayer = [{ 'visitorIP': '143.179.10.174', '217.148.133.186' }]; Milieu - Afriflora Sher

Biologische bestrijding

Als rozenkwekerij heb je onvermijdelijk te maken met ziekten en plagen aan je gewassen. Wat jezelf in handen hebt, is de bestrijding van deze ziekten en plagen. Bij Afriflora Sher wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische bestrijding en niet chemische bestrijding. Zo draagt Afriflora Sher bij aan de zorg voor mens en milieu.

Biologische bestrijding is het inzetten van natuurlijke vijanden
tegen ziekten en plagen

Resultaat

Inmiddels is het gebruik aan chemische middelen met meer dan 50% afgenomen. Afriflora Sher heeft de ambitie om daar waar mogelijk volledig biologisch of niet-chemisch te werken en het gebruik aan chemische middelen verder te beperken.

Controle

De rozen van Afriflora Sher worden constant door getraind personeel gecontroleerd op ziekten en plagen. Voorbeelden van ziekten en plagen zijn kasspint, wolluis of trips.

Scouts onderzoeken de rozenstruiken om vast te stellen of de rozen vrij zijn van plagen. Ze kijken of er voldoende levende nuttige insecten zijn en of er dient te worden gecorrigeerd. Daarnaast wordt er met vangplaten gewerkt. Deze trekken bepaalde insecten aan waardoor het gemakkelijk inzichtelijk wordt of er een bepaald plaaginsect aanwezig is en in wat voor mate.

Biologische gewasbeschermingsmiddelen

Zodra er een plaag of ziekte ontdekt wordt in een kas, wordt er direct een natuurlijke vijand ingezet als bestrijdingsmiddel. Voor spint is dit bijvoorbeeld de roofmijt. De biologische bestrijding, van samenwerkingspartners Koppert Biological Systems en Dudutech wordt over de rozen gestrooid. Dit zijn beestjes die het ongedierte op natuurlijke wijze bestrijden, deze zitten in flesjes

Sinds biologische bestrijding is geïntroduceerd is het gebruik van chemische middelen tegen insecten met ongeveer 60% gedaald. Afriflora Sher streeft ernaar om 100% natuurlijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Chemische bestrijding alleen als het moet

Hoewel Afriflora Sher zoveel mogelijk gebruik maakt van natuurlijke vijanden, is het in sommige gevallen nog niet mogelijk om op deze manier plagen of ziekten te bestrijden. Chemische en niet-chemische bestrijdingen blijven soms noodzakelijk. Schadelijke insecten kunnen bijvoorbeeld ook worden bestreden door ze met zeepoplossingen te bespuiten.

Daarnaast zijn schimmelziekten aanwezig. Met name meeldauw en valse meeldauw zijn frequent voorkomende ziekten. Teeltmaatregelen, zoals het verhogen van de natuurlijke weerstand van planten en rassenkeuze, worden ingezet om de gevoeligheid voor deze ziektes te verlagen. Daarnaast blijven chemische en niet chemische bestrijdingen noodzakelijk. Dit wordt dan  uitgevoerd door gespecialiseerd personeel onder strenge veiligheidsmaatregelen, zoals verplichte beschermende kleding en gezichtsmaskers.

Afriflora Sher spant zich in om het noodzakelijke gebruik van chemische middelen zo beperkt mogelijk te houden. Biologische, niet-chemische bestrijding, plantversterkend en preventieve teeltmaatregelen daar waar het kan, chemische bestrijding  alleen als het moet.

Middelen die schadelijk zijn voor het milieu of die ter discussie staan worden niet gebruikt.  Afriflora Sher legt zichzelf deze hoge normen op, om haar klanten de beste kwaliteit rozen te kunnen bieden zonder daarbij het milieu of de arbeidsomstandigheden negatief te beïnvloeden.

Een van de manieren om de hoge standaard te bewaken is door blijvend gecertificeerd te zijn door verschillende externe organisaties. Onderdeel van gecertificeerd zijn en blijven is dat er regelmatig onafhankelijke controles (audits) worden gedaan of het hoge ambitieniveau ook gehaald wordt. Afriflora Sher vindt het dan ook erg belangrijk om in het bezit te zijn van certificaten die bovenstaande processen toetsen en borgen.

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu

 

 

 

 

Milieu, Milieu


Voor Afriflora Sher geldt;
altijd biologisch als het kan, chemisch wat moet

Milieu, Milieu

FSI

Partner FSI (Floriculture Sustainability Initiative) ondersteunt Afriflora Sher in natuurlijke gewasbescherming. Samen zijn we begonnen om onze rozen zo schoon mogelijk te telen.

Maandelijks  worden er rozen naar een onafhankelijk lab in NL gestuurd. Zij onderzoeken de rozen. Zo is Afriflora Sher continu op de hoogte van de kwaliteit van haar rozen. Door alles te documenteren, is zij transparant in haar gebruik van middelen.

Middels een barcode kan Afriflora Sher ook altijd aantonen dat het haar rozen zijn. Ook in Ziway wordt het bedrijf regelmatig gecontroleerd door partijen als MPS-ECAS en Flo-cert.

Afriflora Sher brengt… duurzaamheid

Duurzaamheid (planet, people en profit) is een kernwaarde voor Afriflora Sher. De rozen worden in stalen kassen met een plastic dek onder natuurlijke omstandigheden geteeld. De kas wordt niet verwarmd. Afriflora Sher doet haar uiterste best om zo goed mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke omstandigheden.

Milieu, Milieu

 

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu

 

Daarnaast wordt bij Afriflora Sher zo veel mogelijk gescheiden,
gerecycled of hergebruikt

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu

Materiaal wordt zoveel mogelijk gescheiden en hergebruikt. Bijvoorbeeld de bakken waarin de rozen vervoerd worden. En als Afriflora Sher niets meer aan bepaald materiaal heeft, wordt er gekeken of het elders in de economie nog nuttig kan zijn.

Afriflora Sher draagt zo bij aan de duurzaamheid in de regio.

Terug naar Home