Biologische bestrijding

Als rozenkwekerij heb je onvermijdelijk te maken met ziekten en plagen aan je gewassen. Wat je wel zelf in handen hebt, is de bestrijding. Bij Afriflora Sher wordt gebruik gemaakt van biologische bestrijding. Zo draagt Afriflora Sher bij aan de gezondheid van mens en milieu.

Biologische bestrijding is het inzetten van natuurlijke vijanden
tegen ziekten en plagen

Resultaat

Inmiddels is 90% van de totale bestrijding niet chemisch, maar biologisch. Afriflora Sher heeft de ambitie om te zijner tijd volledig te werken met biologische (niet chemische) bestrijdingsmiddelen.

Controle

De rozen van Afriflora Sher worden regelmatig door het personeel gecontroleerd op ziekten en plagen. Voorbeelden van ziekten en plagen zijn kasspint, wolluis of trips. Een van de manieren om te controleren of een plaag in een kas aanwezig is, is te werken met een paal met een gekleurd blad. Sommige insecten zijn kleurgevoelig, deze komen hierop af als zij zich in de kas bevinden. Dit is een zeer eenvoudige milieuvriendelijke wijze om dit te controleren.

Koppert Biological Systems – biologische gewasbeschermingsmiddelen

Zodra er een plaag of ziekte ontdekt wordt in een kas, wordt er direct een natuurlijke vijand ingezet als bestrijdingsmiddel. Voor spint is dit bijvoorbeeld de roofmijt. De biologische bestrijding, van samenwerkingspartner Koppert Biological Systems, wordt over de rozen gestrooid. In de flesjes zitten de beestjes die het ongedierte op natuurlijke wijze bestrijden.

Sinds de samenwerking met Koppert is het gebruik van chemische middelen met ongeveer 63% gedaald. Afriflora Sher streeft ernaar om 100% natuurlijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Chemische bestrijding alleen als het moet
Hoewel Afriflora Sher zoveel mogelijk gebruikmaakt van natuurlijke vijanden, is het in sommige gevallen nog niet mogelijk om op volledig deze manier plagen of ziekten te bestrijden. Vooral schimmels zijn erg hardnekkig. 4 weken per jaar, vindt er chemische bestrijding plaats. Dit wordt dan wel uitgevoerd door gespecialiseerd personeel onder strenge veiligheidsmaatregelen, zoals verplichte beschermende kleding en gezichtsmaskers.

Desondanks doet Afriflora Sher haar best om zelfs dan het gebruik van chemische middelen zo beperkt mogelijk te houden. Om zeker te weten dat het gebruik van chemische middelen tot een minimum beperkt wordt hanteert de kwekerij als standaard de waarden die bij fruit worden gebruikt, terwijl dit geen wettelijke eis is voor een rozenkwekerij. Afriflora Sher legt zichzelf deze hoge normen op, om haar klanten de beste kwaliteit rozen te kunnen bieden. Om een van de manieren om de hoge standaard te bewaken is door gecertificeerd te zijn door verschillende organisaties. Onderdeel van gecertificeerd zijn en blijven is dat er regelmatig controles worden gedaan of het hoge ambitieniveau ook gehaald wordt. Afriflora Sher vindt het ook erg belangrijk om in het bezit te zijn van certificaten

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu


Voor Afriflora Sher geldt;
altijd biologisch als het kan, chemisch wat moet

Ambitie: Rozen zo schoon mogelijk

Afriflora Sher streeft ernaar om dezelfde milieunormen te hebben als fruit, wat we immers opeten. De hoeveelheid en soort gebruikte bestrijdingsmiddelen worden steeds vergeleken met de standaarden die toegestaan zijn voor fruit. Geschiktheid om gekweekt te worden met de hoeveelheid bestrijdingsmiddel van fruit, of het liefst helemaal biologisch is een belangrijk criterium bij de selectie van nieuwe rozenrassen.

In de inzet van biologische bestrijdingsmiddelen is Afriflora Sher een voorloper in haar sector in Afrika.

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu


Enkele rozenrassen bij Afriflora Sher,
zijn nu al schoner dan fruit

FSI

Partner FSI (Floriculture Sustainability Initiative) ondersteunt Afriflora Sher in natuurlijke gewasbescherming. Samen zijn ze begonnen om bepaalde rassen zo schoon mogelijk te krijgen. Inmiddels zitten ze al op zes rassen. Een voorbeeld van een ras dat al zover is, is de Sunny Sher.

Wekelijks worden er rozen naar een onafhankelijk lab in NL gestuurd in Zeeuws Vlaanderen. Zij onderzoeken de rozen helemaal. Zo is Afriflora Sher continu op de hoogte van de kwaliteit van haar rozen. Door alles te documenteren, is zij transparant in haar gebruik. Middels een barcode kan Afriflora Sher ook altijd aantonen dat het haar rozen zijn. Ook in Ziway wordt het bedrijf regelmatig gecontroleerd door partijen als MPS-ECAS en Flo-cert.

Afriflora Sher brengt… duurzaamheid

Duurzaamheid (planet, people en profit) is een van de kernwaarden voor Afriflora Sher. De rozen worden dan ook in stalen kassen met een plastic dek onder natuurlijke omstandigheden geteeld. Afriflora doet ook haar uiterste best om zo goed mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke omstandigheden.

Daarnaast wordt bij Afriflora Sher alles gescheiden,
gerecycled of hergebruikt

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu

Milieu, Milieu

Materiaal wordt altijd hergebruikt. Bijvoorbeeld de bakken waarin de rozen vervoerd worden. En als Afriflora Sher niets meer aan bepaald materiaal heeft, wordt er gekeken of het elders in de economie nog nuttig kan zijn.

Afriflora Sher draagt zo bij aan de duurzaamheid in de regio.

Terug naar Home