Carbon footprinting

 

Afriflora Sher is CO2-neutraal

De afgelopen jaren was CO2-neutraliteit een van de milieudoelstellingen van Afriflora Sher. Met trots kunnen we melden dat we onlangs als bedrijf de CO2-neutrale status hebben behaald. Dit betekent dat onze CO2-voetafdruk voor de productie en verkoop van onze rozen neutraal is omdat we alle activiteiten die verband houden met de CO2-uitstoot compenseren. Bijvoorbeeld de productie en het transport van onze rozen, de productie van materialen en gebruikte agri-inputs, maar ook de emissies als gevolg van het gebruik van auto’s en elektriciteitsopwekking. Tijdens dit project hebben PRé Consultancy en One Carbon World ons geholpen bij het berekenen en valideren van de totale CO2-emissie.

 

Het berekenen van de emissie

co2 neutraal, CO2-neutraal

Om te bepalen hoeveel CO2 moet worden gecompenseerd, moet de totale emissie worden bepaald. Dit was een van de redenen om mee te doen aan de pilot over Carbon Foot Printing van het Floriculture Sustainable Initiative (FSI). Om de totale CO2-uitstoot van al onze activiteiten in Ethiopië en Nederland te meten en te berekenen, heeft onze partner PRé Consultancy de PEF-methodologie en de Horti-Footprint Category Rules (ontwikkeld door Wageningen University) gebruikt. Alle emissies als gevolg van teelt, sortering, verpakking, transport en verwerking worden meegenomen in de emissieberekeningen. Maar ook alle input zoals meststoffen, kassenfolie en gebouwen.

 

 

Validatie van berekeningen

co2 neutraal, CO2-neutraal

Om de juiste hoeveelheid CO2-credits te verkrijgen die nodig is om de uitstoot te compenseren, heeft One Carbon World alle emissieberekeningen en resultaten geverifieerd. One Carbon World is een wereldwijde partner van het Climate Neutral Now Initiative, gelanceerd door de Verenigde Naties. Climate Neutral Now heeft als doel alle niveaus van de samenleving aan te moedigen en te ondersteunen om klimaatactie te ondernemen om tegen het midden van deze eeuw een klimaat neutrale wereld te bereiken, zoals vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs (2015).

 

 

Compensatie van emissie

co2 neutraal, CO2-neutraal

Op basis van gevalideerde emissiecijfers hebben wij CO2-credit certificaten verworven. Met deze geverifieerde CO2-credits (VER’s) ondersteunen we 2 projecten. De eerste betreft La Pitanga / Weyerhaeuser – een herbebossingsproject in Uruguay, Zuid-Amerika. Dit project, met een looptijd van 100 jaar, beslaat 18.000 hectare en is geverifiëerd door de Rainforest Alliance. Het tweede project betreft windenergie in India. Beide projecten doorlopen een strikt verificatieproces en staan onder direct toezicht van de Verenigde Naties. Het is onze ambitie om in de toekomst lokale Afrikaanse of Ethiopische compensatieprojecten te ondersteunen en zo een directe impact te hebben op het land waarin we actief zijn.

 

 

 

Reductie van emissies

De eerste stap betrof het berekenen en compenseren van de uitstoot voor het kalenderjaar 2019. Binnenkort zullen we de footprint-berekeningen voor 2020 afronden en hetzelfde proces van validatie doorlopen en wederom het juiste aantal geverifieerde CO2-credits verwerven. Met het compenseren van onze uitstoot is het eerste doel behaald. Op de lange termijn zullen we onze uitstoot blijven compenseren maar ook proberen te verminderen. De emissieberekeningen geven een goed inzicht in de zogenaamde ‘hotspots’. Voor onze operatie in Aalsmeer bijvoorbeeld, zijn we overgeschakeld op 100% groene stroom. We overwegen ook andere soorten materialen te gebruiken als input voor de teelt van onze rozen.

One Carbon World

Andrew Bowen, CEO van One Carbon World: “We zijn trots dat Afriflora Sher, de grootste rozenkwekerij ter wereld, zowel de Carbon Neutral International Standard als de UN Climate Neutral Now-deelname heeft behaald. Afriflora is nu een van de weinige organisaties die een GOUDEN erkenning hebben gekregen voor het meten van en bijdragen aan het compenseren van hun uitstoot. Zij toont een sterke toewijding aan de strijd tegen klimaatverandering. Gefeliciteerd!”

Terug naar Home