Watermanagement in de regio

Afriflora Sher is zich ervan bewust dat water cruciaal is, zeker in een land als Ethiopië. Als rozenkwekerij in dit land is er een uitdaging om extra zuinig met water om te gaan. En ervoor te zorgen dat het waterverbruik niet ten koste gaat van de bevolking. Vanwege haar betrekkelijk “natte” klimaat is Ziway de juiste vestigingsplaats voor Afriflora Sher.

In deze regio regent het regelmatig en is er geen watertekort

Afriflora voelt zich medeverantwoordelijk voor het milieu in de regio waar ze werkt. Zo is Afriflora Sher met partner IDH een project gestart om erosie tegen te gaan. Samen met andere partijen worden bomen geplant in een hoger gelegen gebied ten westen van Ziway. De bodem houdt het water dan beter vast en het zorgt voor een beter microklimaat. Ook draagt het bij aan de biodiversiteit. Afriflora Sher zet zich dus actief in op dit punt.

Innovatief watermanagement door Wetlands

Daarnaast maakt Afriflora Sher gebruik van een uniek watersysteem dat speciaal is ontwikkeld voor het hergebruik van water. Zo wordt er extra zuinig met het water omgegaan. Deze zogenoemde wetlands zijn ontworpen door WUR (Wageningen University en Research). De wetlands zuiveren afvalwater wat vervolgens hergebruikt wordt om de rozen te irrigeren. De wetlands worden onderhouden door de werknemers.

Waterzuivering

Afriflora Sher zorgt ervoor dat al het gebruikte water wordt opgevangen bijvoorbeeld: drainagewater, restanten water uit sproeilijnen, emmers, inpakhallen, toiletten etc. Dit afvalwater wordt naar natuurlijke filters geleid die in de kassen zijn aangelegd. Deze filters zijn gevuld met koolstof waar verschillende rietplanten op groeien. Riet is namelijk een natuurlijke filter. De wortels van deze planten zuiveren het water. Om aan te tonen dat het water volstrekt schoon is, zwemmen er vissen in de reservoirs. Wanneer het water chemicaliën zou bevatten, zouden ze niet blijven leven. Door dit gesloten waterzuiveringssysteem stroomt er geen afvalwater naar de leefomgeving. Zo wordt er met grote zorg bijgedragen aan een gezond milieu.

Water, Water

Water, Water   Water, Water

Water, Water

Water, Water

Water, Water

Water, Water

Water, Water

Minimaal watergebruik door druppelleidingen

In alle kassen van Afriflora Sher krijgen de rozenplanten middels druppelleidingen water. De rozen worden geplant in ruggen grond. Aan weerszijden van een rug bevindt zich een pad. Zo kunnen werknemers makkelijk langs de rozen lopen.. Op de ruggen wordt ten tijde van het planten een druppelleiding gelegd. 

De druppelleiding is een rubberen slang die van het begin tot het einde van de rug loopt. Deze slang is aangesloten op het automatische irrigatiesysteem. De rozen worden zo druppelsgewijs bewaterd; drip irrigation. Op deze manier wordt veel effectiever water gegeven aan de plant en dus veel zuiniger met water en voedingsstoffen omgegaan.

Water, Water

Door heel zuinig met het water om te gaan en te hergebruiken wordt er een minimale hoeveelheid water gebruikt

Watermanagement Afriflora Sher als voorbeeld voor andere kwekers

Met haar gesloten systeem en wetlands voor waterzuivering loopt Afriflora Sher voor op andere rozenkwekers in de regio van Ziway. De kennis wordt met andere kwekers en onderzoekers gedeeld. Afriflora Sher is er trots op een voorbeeldfunctie te kunnen vervullen. Op deze manier gaat de hele regio er op het gebied van watermanagement op vooruit.

Water, Water

Water, Water

Water, Water

 

Terug naar Home