Zorgen voor de gemeenschap – Community building

Afriflora Sher voert een duurzaam personeelsbeleid met aandacht voor de mensen uit haar omgeving. Twee voorbeelden hiervan zijn het sportcomplex en de kerk.

Sportcomplex

Cultuur en eigenwaarde worden gestimuleerd door sport en spel. Daarom is achter het kassencomplex een sportcomplex met stadion gebouwd. Dit sportcomplex wordt onder andere gebruikt voor de onderlinge voetbalcompetities tussen de medewerkers en voor competities die zijn opgezet tussen de verschillende bedrijven die gevestigd zijn in de omgeving van Ziway. Er is speciaal een weg aangelegd vanuit Ziway zodat het stadion voor iedereen goed bereikbaar is.

Kerk

Achter de kwekerij is een prachtige kerk gebouwd; hiervan heeft Afriflora Sher een deel gefinancierd. Dit draagt bij aan community building.

Landscaping

Samen met IDH is Afriflora actief in een project waarbij verantwoord gebruik van water door de lokale gemeenschap en het tegengaan van erosie centraal staan. Bomen worden in Ethiopië voornamelijk gebruikt voor de houtkap en als brandstof met als gevolg dat het land erodeert. In dit project worden in een gebied van 172 ha, dat door de lokale bevolking zelf is aangewezen, bomen geplant. Diverse waterplekken zijn aangelegd waar boeren hun vee kunnen laten drinken. Een dagelijkse gang met het vee naar het meer is dan niet meer nodig. Het gras dat tussen de bomen groeit dient als veevoer. De geselecteerde bomen zijn vruchtdragend waardoor er ook voedselvoorziening is als de vruchten rijp zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Om te voorkomen dat de bomen worden kaalgevreten worden ze bewaakt door beveiligers. Dit levert weer werkgelegenheid op.

Greening the Great Rift Valley of Ethiopia | community building

Nieuwe bomen gepland | IDH en Afriflora

 

community building, Community building

Afriflora sportcomplex | Community buildingKerk | Human interest project | Community buildingBomen planten | community building

 

community building, Community building

Investeren in medewerkers

Lokale mensen verzorgen het gewas, oogsten en verpakken de rozen. Op de kwekerijen zijn de lokale medewerkers dus een zeer belangrijke succesfactor. Er wordt veel geïnvesteerd in opleidingen en trainingen voor alle werkzaamheden. Bij de gewasbescherming heeft het inzetten van natuurlijke vijanden bijvoorbeeld geleid tot een trainingsprogramma voor een team van scouts. Zij beoordelen het gewas dagelijks op de aanwezigheid van ziekten en plagen en krijgen regelmatig trainingen om up to date te blijven. Andere voorbeelden zijn trainingen/cursussen op het gebied van hygiëne, gender-gelijkheid, HIV-AIDS en gezinsplanning.

community building, Community building

Arbeidsvoorwaarden

Bij Afriflora Sher hebben de medewerkers naast hun salaris recht op sociale voorzieningen. Het Afriflora Sher salaris ligt boven het gemiddelde salaris in Ethiopië en ook boven de Worldpoverty-line. Aan de wettelijke verplichtingen mbt tot het opbouwen van een pensioen wordt uiteraard voldaan. Iedere medewerker geniet van gratis gezondheidszorg. Ook genieten de kinderen van medewerkers gratis onderwijs op de Sher-scholen.

Er wordt geluisterd naar en samengewerkt met de werknemersraad met als resultaat dat er een Collective Bargaining Agreement is vastgesteld waarbij ook de vakbonden betrokken zijn.

Welvaart 

Voor lokale projecten worden zo veel mogelijk ondernemers uit de directe omgeving ingeschakeld. Dit leidt tot nieuwe banen en werkgelegenheid. Zo draagt Afriflora Sher ook indirect bij aan de welvaart in het gebied.

Terug naar Home