Biologische bestrijding

Een rozenkwekerij heeft onvermijdelijk te maken met ziekten en plagen. Bij Afriflora Sher wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische bestrijding en niet chemische bestrijding. Zo draagt Afriflora Sher bij aan de zorg voor mens en milieu.

Biologische bestrijding is het inzetten van natuurlijke vijanden
tegen ziekten en plagen

Resultaat

Door het inzetten van biologische bestrijding is het gebruik aan chemische middelen de afgelopen jaren met meer dan 50% afgenomen. Afriflora Sher heeft echter de ambitie om daar waar mogelijk volledig biologisch of niet-chemisch te werken en het gebruik van  chemische middelen verder te beperken.

Controle

De rozen van Afriflora Sher worden continu door getraind personeel gecontroleerd op ziekten en plagen. Voorbeelden van ziekten en plagen zijn kasspint, wolluis of trips.

Scouts onderzoeken de rozenstruiken om vast te stellen of de rozen vrij zijn van plagen. Ze kijken of er voldoende levende nuttige insecten zijn en of er dient te worden gecorrigeerd. Daarnaast wordt er met vangplaten gewerkt. Deze trekken bepaalde insecten aan waardoor het inzichtelijk wordt of er een bepaald plaaginsect aanwezig is en in wat voor mate. Om vervolgens adequaat in te kunnen grijpen.

Biologische gewasbeschermingsmiddelen

Zodra er een plaag of ziekte ontdekt wordt in een kas, wordt er direct een natuurlijke vijand ingezet als bestrijdingsmiddel. Voor spint is dit bijvoorbeeld de roofmijt. De biologische bestrijding wordt, van samenwerkingspartners Koppert Biological Systems en Dudutech, vanuit een flesje over de rozen gestrooid. Dit zijn beestjes die het ongedierte op natuurlijke wijze bestrijden.

Sinds biologische bestrijding is geïntroduceerd is het gebruik van chemische middelen tegen insecten met ongeveer 60% gedaald. Afriflora Sher streeft ernaar om uiteindelijk 100% natuurlijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Chemische bestrijding alleen als het niet anders kan

Hoewel Afriflora Sher zoveel mogelijk gebruik maakt van de natuurlijke vijanden van schadelijke insecten, is het in sommige gevallen nog niet mogelijk om op deze manier plagen of ziekten te bestrijden. Chemische en niet-chemische bestrijdingen blijven soms noodzakelijk. Schadelijke insecten kunnen bijvoorbeeld ook worden bestreden door ze met zeepoplossingen te bespuiten.

Daarnaast zijn schimmelziekten aanwezig. Met name meeldauw en valse meeldauw zijn frequent voorkomende ziekten. Teeltmaatregelen, zoals het verhogen van de natuurlijke weerstand van planten en rassenkeuze, worden ingezet om de gevoeligheid voor deze ziektes te verlagen. Indien chemische en niet chemische bestrijding noodzakelijk is, wordt dit  uitgevoerd door gespecialiseerd personeel onder strenge veiligheidsmaatregelen, zoals het gebruik van verplichte beschermende kleding en gezichtsmaskers. Alleen toegestane middelen worden gebruikt. Hierbij legt Afriflora Sher zichzelf de normen op zoals deze ook in Europa gelden. Dit om haar klanten de beste kwaliteit rozen te kunnen bieden zonder daarbij het milieu of de arbeidsomstandigheden negatief te beïnvloeden.

Een van de manieren om de hoge standaard te bewaken is door blijvend gecertificeerd te zijn door verschillende externe organisaties. Onderdeel van gecertificeerd zijn en blijven is dat er regelmatig onafhankelijke controles (audits) worden gedaan om te controleren of het hoge ambitieniveau ook gehaald wordt. Afriflora Sher is dan ook trots op het feit in het bezit te zijn van certificaten die bovenstaande processen toetsen en borgen.

Daarnaast heeft Afriflora Sher professionals in dienst op het gebied van gewasbescherming. Zij borgen de kennis in het teeltproces.

biologische bestrijding, Omgeving

Biologische bestrijding in rozenkassen

Limonica | Biologische bestrijding

 

 

 

 

biologische bestrijding, Omgeving


Voor Afriflora Sher geldt;
altijd biologisch als het kan, chemisch als het moet.

biologische bestrijding, Omgeving

FSI

Partner FSI (Floriculture Sustainability Initiative) ondersteunt Afriflora Sher in natuurlijke gewasbescherming. Samen zijn we begonnen om onze rozen zo schoon mogelijk te telen.

Maandelijks  worden er rozen naar een onafhankelijk lab in NL gestuurd. Zij onderzoeken de rozen. Zo is Afriflora Sher continu op de hoogte van de kwaliteit van haar rozen. Door alles te documenteren wordt transparantie betracht in het gebruik van middelen. Alle locaties worden regelmatig gecontroleerd door partijen als MPS-ECAS en Flo-cert.

Bekijk hier onze certificaten.

Afriflora Sher brengt… duurzaamheid

Duurzaamheid (planet, people en profit) is een kernwaarde voor Afriflora Sher. De rozen worden in stalen kassen met een plastic dek onder natuurlijke omstandigheden geteeld. De kas wordt niet verwarmd. Afriflora Sher doet haar uiterste best om zo goed mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke omstandigheden.

biologische bestrijding, Omgeving

 

Rozenknoppen

biologische bestrijding, Omgeving

 

Daarnaast wordt bij Afriflora Sher zo veel mogelijk gescheiden,
gerecycled of hergebruikt

Natuurlijke resten scheiden voor hergebruik | biologische bestrijding

biologische bestrijding, Omgeving

Afval scheiden | Afriflora | biologische bestrijding

biologische bestrijding, Omgeving

Materiaal wordt zoveel mogelijk gescheiden en hergebruikt.

Afriflora Sher draagt zo bij aan de duurzaamheid in de regio.

Terug naar Home