Met betrekking tot duurzaamheid werkt Afriflora Sher o.a. samen met affiliates:

 

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

FSI (Floriculture Sustainable Initiative)

FSI verenigt voorlopers in de bloementeeltsector/supply chain met de ambitie om bloemen en planten voor minimaal 90% duurzaam te telen en in te kopen. Deze groeiende groep bedrijven en betrokkenen werken samen om kennis uit te wisselen en duurzame productie en handel te stimuleren. Momenteel wordt door de leden de agenda voor 2025 besproken en worden nieuwe doelstellingen geformuleerd.

Afriflora Sher teelt al jaren op een duurzame wijze.

Samen met partner FSI voert Afriflora Sher een project uit dat zich richt op natuurlijke gewasbescherming  Uniek is dat de resultaten worden gedeeld met de andere leden van FSI.

 

 

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

 

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

MPS

MPS ontwikkelt en beheert certificeringsprogramma’s voor producenten en handelaren. Deze certificaten zorgen er voor dat duurzaamheid in de tuinbouwsector steeds meer verweven raakt in de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven. De standaarden van MPS zijn internationaal geaccepteerd en leidend in de tuinbouwsector. Hierbij staat niet alleen het milieu centraal. Ook op het gebied van kwaliteitszorg en sociale aspecten geeft MPS met certificaten vorm aan duurzaamheid. Zo reikt MPS de sector ’tools’ aan om duurzaam ondernemen op de juiste manier te implementeren.

Missie
MPS zorgt voor profilering van de gehele internationale tuinbouwsector. Dit doet MPS door het aantoonbaar maken van duurzaamheid en kwaliteit en het leveren van impulsen tot verbetering.

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

 

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

 


Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

MPS-FLORIMARK TRADE

Eerlijk en open zijn. Dat is wat een consument vandaag de dag verwacht van bedrijven. Transparantie is alleen mogelijk wanneer iedere schakel in de keten zijn eigen bijdrage levert. Dit kan met het MPS-Florimark label. Met dit label worden kwekers, handelaren en veilingen allemaal op dezelfde criteria beoordeeld.

Deelcertificaten
MPS-Florimark Trade kijkt specifiek naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van handelsbedrijven en bestaat uit drie deelcertificaten:

Florimark TraceCert

Florimark GTP

 


Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

FAIRTRADE MAX HAVELAAR

Stichting Max Havelaar helpt kleine producenten in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Via het internationale Fairtrade keurmerk werkt Stichting Max Havelaar stap voor stap aan het realiseren van haar visie. Het keurmerk is in Nederland ook bekend als Max Havelaar keurmerk. 

De stichting is onderdeel van een grote internationale Fairtrade beweging. Samen proberen zij zowel bedrijven als consumenten in Nederland bewust te maken van het belang van eerlijke handel en te overtuigen dat ze een via het keurmerk makkelijk een concrete bijdrage kunnen leveren.

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

 

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren


Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

 

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

Living Wage Lab

Afriflora Sher is continu bezig met het verbeteren van de leefomstandigheden van haar werknemers. Een belangrijk onderdeel daarbij is het zogenoemde ‘Living Wage’; een leefbaar inkomen zodat werknemers goed kunnen rondkomen voor hun basisbehoeften. De basis hiervoor is de informatie en manier van denken vanuit het Living Wage Lab.

Het Living Wage Lab is een platform voor co-creatie en experimenten. Net als in een laboratorium worden hier ideeën getest en combinaties uitgeprobeerd om gezamenlijk tot nieuwe ideeën en prototypes te komen. Met het doel om het leefbaar loon vraagstuk aan te pakken. Afriflora Sher draagt actief bij aan de discussies van het Living Wage Lab.

Hivos
Het platform Living Wage Lab is onderdeel van de internationale organisatie Hivos. Deze organisatie is continu op zoek naar nieuwe oplossingen voor aanhoudende wereldproblemen. Met slimme projecten verzetten zij zich tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en het onhoudbare gebruik van middelen van deze planeet. De primaire focus van Hivos ligt op het bereiken van structurele veranderingen. Daarom werken zij samen met bedrijven en organisaties waaronder Afriflora Sher.

Samen met Hivos/Living Wage Lab zet Afriflora Sher zich in voor een duurzame economie en samenleving.

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

The world of spray roses

The World of Sprayroses is een uniek collectief van toonaangevende en gepassioneerde trosrozentelers met de ambitie om deze prachtige trosrozen wereldwijd te vermarkten.

Affiliates, Enkele van onze partners in de ondersteuning van duurzaam produceren

 

Terug naar Home