Om een duurzame bedrijfsvoering te hebben, werkt Afriflora Sher samen met deze partners.

 

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

FSI

Partner FSI (Floriculture Sustainability Initiative) ondersteunt Afriflora Sher onder andere in natuurlijke gewasbescherming.

FSI verenigt voorlopers in de bloementeeltsector/supply chain met de ambitie om tegen het jaar 2020 90% duurzame bloemen en planten te verwerven. De bloemen- en plantenindustrie wordt geconfronteerd met een aantal duurzaamheidsuitdagingen, zoals watergebruik en verontreiniging, het gebruik van pesticiden, arbeidsomstandigheden en het gebrek aan transparantie in de supply chain.

FSI brengt inmiddels al 30 internationale voorlopers samen om veranderingen op de grond te brengen en het verbruik te verbeteren door middel van verschillende impact projecten en interventies.

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)
Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

 

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

ISO

ISO is een onafhankelijke, niet-gouvernementele internationale organisatie met een lidmaatschap van 163 nationale standaarden.

Via haar leden brengt ISO experts samen om kennis te delen en om vrijwillig consensus gebaseerde, markt relevante internationale normen te ontwikkelen die innovatie ondersteunen en oplossingen bieden voor werelduitdagingen.

 


Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

MPS

MPS ontwikkelt en beheert certificaten. Certificaten die ervoor zorgen dat duurzaamheid in de tuinbouwsector steeds meer verweven raakt in de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven. De standaarden van MPS zijn internationaal geaccepteerd en leidend in de tuinbouwsector. Hierbij staat niet alleen het milieu centraal. Ook op het gebied van kwaliteitszorg en sociale aspecten geeft MPS met certificaten vorm aan duurzaamheid. Zo reikt MPS de sector ‘tools’ aan om duurzaam ondernemen op de juiste manier te implementeren.

Missie
MPS zorgt voor profilering van de gehele Internationale tuinbouwsector. Dit doet MPS door het aantoonbaar maken van duurzaamheid en kwaliteit en het leveren van impulsen tot verbetering.

Bekijk hier de MPS certificaten van Afriflora Sher.

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

 

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

 


 

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

MPS-Florimark trade

Eerlijk en open zijn. Dat is wat een consument vandaag de dag verwacht van bedrijven. Transparantie is alleen mogelijk wanneer iedere schakel in de keten zijn eigen bijdrage levert. Dit kan met het MPS-Florimark label. Met dit label worden kwekers, handelaren en veilingen allemaal op dezelfde criteria beoordeeld.

Deelcertificaten
MPS-Florimark Trade kijkt specifiek naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van handelsbedrijven en bestaat uit drie deelcertificaten:

Florimark TraceCert

Florimark GTP

ISO9001

 


Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

Fairtrade Max Havelaar

Stichting Max Havelaar helpt kleine producenten in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Via het internationale Fairtrade keurmerk werkt Stichting Max Havelaar stap voor stap aan het realiseren van haar visie. Het keurmerk is in Nederland ook bekend als Max Havelaar keurmerk. Fairtrade is een ontwikkelingsmodel, het is nooit af en kan altijd beter.

De stichting is onderdeel van een grote internationale Fairtrade beweging. Samen proberen zij zowel bedrijven als consumenten in Nederland bewust te maken van het belang van eerlijke handel en te overtuigen dat ze een via het keurmerk makkelijk een concrete bijdrage kunnen leveren.

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

 

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)


Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

 

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

Afriflora Sher brengt….Living Wages

Afriflora Sher is continu bezig met het verbeteren van de leefomstandigheden van haar werknemers. Een belangrijke onderdeel daarbij is het zogenoemde ‘Living Wage’, een leefbaar inkomen zodat werknemers goed kunnen rondkomen voor hun basisbehoeften. De basis hiervoor is de informatie en manier van denken vanuit het Living Wage Lab.

Living Wage Lab
Het Living Wage Lab is een platform voor co-creatie en experimenten. Net als in een laboratorium worden hier ideeën getest en combinaties uitgeprobeerd om gezamenlijk tot nieuwe ideeën en prototypes te komen. Met het doel om het leefbaar loon vraagstuk aan te pakken. Afriflora Sher woont inspirerende labsessies bij om hieraan bij te dragen en om dit toe te passen op haar medewerkers in Ziway.

Hivos
Het platform Living Wage Lab is onderdeel van de internationale organisatie Hivos. Deze organisatie is continu op zoek naar nieuwe oplossingen voor aanhoudende wereldproblemen. Met slimme projecten verzetten zij zich tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en het onhoudbare gebruik van middelen van deze planeet. De primaire focus van Hivos ligt op het bereiken van structurele veranderingen. Daarom werken zij samen met bedrijven en organisaties, waaronder Afriflora Sher.

Samen met Hivos/Living Wage Lab, zet Afriflora Sher zich in voor een duurzame economie en samenlevingen.

Affiliates, Onze affiliates (Fairtrade)

 

Terug naar Home