Gezondheidszorg

Tot 2007 was er in een straal van 120 km geen ziekenhuis te vinden in de regio Ziway. Toen Afriflora Sher zich hier vestigde is er een modern ziekenhuis gebouwd. Vanaf de start is de gezondheidszorg gratis voor medewerkers van Afriflora Sher. Aan andere mensen uit de regio wordt een kleine vergoeding gevraagd die past bij hun inkomen.

Zo is er voor de hele gemeenschap volwaardige medische zorg beschikbaar

Gemiddeld komen er zo’n 400 patiënten per dag naar het ziekenhuis. Op de eerste hulp komen voornamelijk gewonden van verkeersongelukken binnen.

In de wijde omgeving zijn er nu twee ziekenhuizen. Op 1 km afstand van Ziway bevindt zich een ziekenhuis van de overheid. Met dit ziekenhuis wordt goed samengewerkt. Het Afriflora Sher ziekenhuis is voorzien van een aantal essentiële medische apparaten en heeft een ambulance om patiënten in te vervoeren.

Digitaal ziekenhuis

De administratie van patiëntgegevens is volledig geautomatiseerd waarbij de privacy van de patiënten wordt gerespecteerd.

Goed opgeleid personeel

In het ziekenhuis werken gekwalificeerde (medisch opgeleide) medewerkers. Alle artsen zijn opgeleid in een specifiek vakgebied. Inmiddels heeft het ziekenhuis zo’n 115 medewerkers in dienst en zijn er 140 bedden beschikbaar.

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Doktersbezoek in Ziekenhuis | gezondheidszorgZiekenhuis ambulance | Gezondheidszorg

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Artsen, verpleegkundigen en verzorgende beschikken over de noodzakelijke medische instrumenten om de juiste zorg aan de patiënten te verlenen.

Dokter in ziekenhuis

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Arts in ziekenhuis

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Op de eerste hulp afdeling worden patiënten onderzocht door een arts die een korte diagnose stelt. Afhankelijk van de diagnose kan men terecht op de overige afdelingen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is een populaire werkgever in de regio en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd in Ethiopië met dank aan de toegewijde medewerkers.

Hygiëne

Hygiëne in het ziekenhuis is belangrijk voor zowel de gezondheid van de patiënten als voor het personeel. Zeker in een land als Ethiopië waar hygiëne een uitdaging is. Er wordt daarom altijd gewerkt met handschoenen, ontsmettingsmiddelen en steriele materialen. Het personeel draagt speciale uniformen voor herkenbaarheid en hygiëne. Het ziekenhuis wordt iedere dag schoongemaakt door een toegewijde groep schoonmakers.

Het ziekenhuis beschikt over:

 • een eerste hulp die 24 uur per dag geopend is
 • een ambulance
 • 140 bedden
 • een grote en een kleine operatiekamer
 • moderne röntgenapparatuur
 • een modern laboratorium voor testen en om monsters af te nemen
 • een apotheek
 • een kraamafdeling/gynaecologie
 • couveuses
 • een tandartspraktijk
 • een bibliotheek
 • fysiotherapie
 • een IT-ruimte met een database
 • digitale patiëntenregistratie en -dossiers
 • voorlichting over gezinsplanning en anticonceptie mogelijkheden wat leidt tot geboortebeperking. Op deze afdeling kunnen kinderen ook terecht voor hun vaccinaties. Deze vaccinaties worden beschikbaar gesteld door de overheid.
 • een VCT afdeling (Voluntary Counseling and Testing). De VCT afdeling is een informatiepunt voor vroege preventie, zorg en ondersteuning op het gebied van HIV-AIDS. Op deze afdeling krijgen mensen professionele hulp voor en na de HIV-test. Men leert hier o.a. hoe besmetting kan worden voorkomen.
Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

 

Kind in ziekenhuis bed - gezondheidszorg Ziway

Kinderen in het ziekenhuis - Gezondheidszorg

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Patiënten met een positief HIV-testresultaat leren we gezonder te leven zodat ze langer kunnen leven. Sommige aidspatiënten komen al 10 jaar op de afdeling en kunnen dankzij de behandeling erg goed met de ziekte leven.

Het effect hiervan is groot. De besmettingen zijn gedaald van 7% naar 1%

De impact van het Afriflora Sher ziekenhuis

De impact van het ziekenhuis en de gezondheidszorg in de regio uit zich in duidelijke factoren die bijdragen aan de welvaart en welzijn van de bevolking zoals minder kindersterfte, beheersing van HIV en gezinsplanning.

Terug naar Home