Certificeringen

Bij Afriflora Sher produceren we onze rozen met trots. Dit doen we met oog voor duurzaamheid en goede omstandigheden voor onze werknemers. Onze productie, processen en omstandigheden worden door diverse certificeringsinstanties beoordeeld en erkend. We beschikken over de volgende certificaten:

Fairtrade GRASP
MPS-SQ EHPEA Code of Practice Silver
MPS-ETI EHPEA Code of Practice Gold
MPS-ABC Florimark GTP
MPS-GAP
Global GAP

 

Indien u (een van) deze certificaten wenst in te zien dan kan dat via de link in onderstaand logo:

ISO, Certificeringen

 

 

 

 

 

Hieronder worden de verschillende certificeringen kort toegelicht.

Fairtrade

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Onze kwekerijen dienen te voldoen aan diverse criteria op het gebied van milieuvriendelijke productie en goede leef- en arbeidsomstandigheden voor werknemers. De rozen die worden verkocht onder het Fairtrade-label leveren een kleine meerprijs op. Deze meerprijs wordt volledig besteed aan sociale projecten zoals het ziekenhuis en de scholen van Afriflora Sher. De consument kan zo bijdragen aan betere levensomstandigheden in Ethiopië. FLO-Cert is het internationale controle-orgaan voor Fairtrade. Deze onafhankelijke organisatie ziet erop toe dat alle voorwaarden, die het keurmerk stelt, ook daadwerkelijk worden nageleefd.

MPS-SQ

Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel handelaren en consumenten een belangrijke rol. Met het MPS-Socially Qualified (SQ) certificaat wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de internationale eisen (code of conduct) op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voor MPS-SQ is een MPS-ABC certificaat een vereiste.

MPS-ABC

MPS-ABC is een monitoringstool waarmee bedrijven inzicht krijgen om zo, met gepaste maatregelen, hun milieu-impact te verlagen. MPS-ABC maakt duurzaamheidsinspanningen transparant en meetbaar. Het is een wereldwijd erkend milieucertificaat op basis van digitale milieu registratie van gewasbeschermingsmiddelen, energie, meststoffen, water en afval. De aan ons toegekende kwalificatie MPS-A staat voor meest milieubewuste teelt.

MPS-ETI (Ethical Trade Initiative)

ETI is hoofdzakelijk ontwikkeld voor de Engelse markt. MPS-Socially Qualified daarentegen is geschikt voor elk willekeurig land en heeft een breder internationaal draagvlak bij de NGO’s en vakbonden. De ETI Base Code vertoont veel overeenkomsten met MPS-Socially Qualified, maar is meer toegespitst op de bloemengroothandel en toeleveringsbedrijven.

MPS-GAP (Good Agricultural Practice)

MPS-GAP is een toegangscertificaat om te kunnen leveren aan internationale retailers. Met dit certificaat wordt voldaan aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures. MPS-GAP voldoet aan de voorwaarden van FSI. Om het MPS-GAP certificaat te kunnen behalen dient een bedrijf te beschikken over een geldig MPS-ABC certificaat.

Global GAP (Good Agricultural Practice)

Global-GAP (voorheen Eurep-GAP, opgericht in 1977) is een initiatief van Britse retailers uit de Euro-Retailer Produce Working Group. Deze retailers werkten samen met Europese supermarkten en werden zich bewust van de toenemende bezorgdheid van consumenten om milieu, gezondheid en werkomstandigheden in de voedingsmiddelenindustrie. De Global-GAP standaard bestaat inmiddels voor diverse agrarische sectoren. De volgende onderdelen zijn in de standaard opgenomen: Integrated Crop Management (ICM), Integrated Pest Control (IPC), Quality Management System (QMS) en Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). De leverancier of producent heeft door het behalen van het Global-GAP certificaat aangetoond aan de veiligheidseisen te voldoen waardoor afnemers dit niet zelf hoeven te verifiëren.

GRASP

GRASP (Global G.A.P. Risk Assesment on Social Practice) is een aanvulling op het huidige Global G.A.P. certificaat. De module GRASP beoordeelt of een onderneming voldoet aan een aantal eisen op het gebied van onder meer personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk.

EHPEA Code of Practice Silver

Dit label van de Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association bewaakt de sociale- en milieuprestaties van aangesloten bloemen-, stekken- en groenten exporteurs in Ethiopië. EHPEA Code of Practice kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Code of Practice Silver staat gelijk aan het internationale Global G.A.P voor bloemen en siergewassen. Control Union Certification (CUC) voert bij de certificering de onafhankelijke audits en certificeringen uit.

EHPEA Code of Practice Gold

Ten opzichte van het Code of Practice Silver vereist de Gold status extra activiteiten en samenwerking met de lokale gemeenschap en de tuinbouwsector. Sinds 2014 voert Afriflora Sher de Gold status.

FloriMark GTP (Good Trade Practice)

Naast de kwaliteit van onze producten, houdt Afriflora Sher ook rekening met sociale aspecten en milieueisen, zoals het opleiden van personeel, hygiëne en veiligheid. Het Florimark GTP certificaat toont aan dat de regels op het gebied van milieu en personeel worden nageleefd.

Terug naar Home