Gedragscode voor de tuinbouw

Als een van de ondertekenaars van het IMVO Convenant in de sierteeltsector onderschrijven wij het belang van de gedragscode. Deze code bevat 12 principes voor internationaal verantwoord ondernemen. In de brochure wordt de code toegelicht. De principes zijn gebaseerd op bestaande duurzaamheidseisen (waaronder OESO- en VN-richtlijnen, wetgeving en certificeringen) en zijn aangepast aan de sierteeltsector.

gedragscode tuinbouw, Gedragscode voor de tuinbouw

Terug naar Home