Community-building

Naast het voeren van een duurzaam personeelsbeleid heeft Afriflora Sher ook aandacht voor de mensen uit haar omgeving.
Twee voorbeelden hiervan zijn het stadion en de kerk.

Sportcomplex

Cultuur en eigenwaarde worden gestimuleerd door sport en spel. Daarom is achter het kassencomplex een sportcomplex met stadion gebouwd. Dit sportcomplex wordt onder andere gebruikt voor de onderlinge voetbalcompetities tussen de medewerkers en voor competities die zijn opgezet tussen de verschillende bedrijven die gevestigd zijn in de omgeving van Ziway. Er is speciaal een weg aangelegd vanuit Ziway zodat het stadion voor iedereen goed bereikbaar is.

Kerk

Achter de kwekerij is een prachtige kerk gebouwd, hiervan heeft Afriflora Sher een deel gefinancierd.

Landscaping

Samen met IDH is Afriflora actief in een project waarbij verantwoord gebruik van water door de lokale gemeenschap en het tegengaan van ontbossing centraal staan. Bomen worden in Ethiopië voornamelijk gebruikt voor de houtkap en als brandstof met als gevolg dat het land erodeert. In dit project worden in 2 gebieden van in totaal 272 ha bomen geplant. Het gebied is door de lokale gemeenschap zelf aangewezen. Diverse waterplekken zijn aangelegd waar boeren hun vee water kunnen laten drinken. Een dagelijkse gang met het vee naar het meer is dan niet meer nodig. Het gras dat tussen de bomen groeit dient als veevoer. De geselecteerde bomen zijn vruchtdragend waardoor er ook voedselvoorziening is als de vruchten rijp zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Om te voorkomen dat de bomen worden kaalgevreten worden ze bewaakt door beveiligers. Dit levert weer werkgelegenheid op.

Projecten, Community building

Projecten, Community building

 

Projecten, Community building

Projecten, Community buildingProjecten, Community buildingProjecten, Community building

 

Projecten, Community building

Investeren in medewerkers

Bloemen business is mensen business, dit geldt zeker bij Afriflora. Lokale mensen verzorgen het gewas, oogsten en verpakken de rozen. Kortom, op de kwekerijen zijn de lokale medewerkers een zeer belangrijke succesfactor. Er wordt veel geïnvesteerd in opleidingen en trainingen voor alle werkzaamheden. Bij de gewasbescherming heeft het inzetten van natuurlijke vijanden bijvoorbeeld geleid tot een trainingsprogramma voor een team van scouts. Zij beoordelen het gewas dagelijks op de aanwezigheid van ziekten en plagen en krijgen regelmatig trainingen om up to date te blijven. Andere voorbeelden zijn trainingen/cursussen op het gebied van hygiëne, gender-gelijkheid, HIV-AIDS, zelfbeschikking en diversiteit.

Projecten, Community building

Arbeidsvoorwaarden

Bij Afriflora Sher hebben de medewerkers naast alle sociale voorzieningen uiteraard recht op een salaris. Dit salaris ligt ver boven het gemiddelde salaris in Ethiopië en ook boven de Worldpoverty-line. Aan de wettelijke verplichtingen mbt tot het opbouwen van een pensioen wordt uiteraard voldaan.

Er wordt geluisterd naar en samengewerkt met de werknemersraad met als resultaat dat er een Collective Bargaining Agreement is vastgesteld waarbij ook de vakbonden betrokken zijn.

Welvaart 

Voor lokale projecten worden zo veel mogelijk ondernemers uit de directe omgeving ingeschakeld. Dit leidt tot nieuwe banen en werkgelegenheid. Zo brengt Afriflora Sher een stuk welvaart in het gebied.

Terug naar Home