SHER FOUNDATION

In Ziway, aan de rand van Lake Ziway is Sher Ethiopië gevestigd, 160 km ten Zuiden van de hoofdstad Addis Abeba. Ziway heeft zich ontwikkeld als een centrum voor de productie van bloemen, groenten en wijnbouw. Dankzij deze ondernemingen groeit de stad snel.

Geschiedenis

In juni 2005 is een start gemaakt met de bouw van het kassencomplex Sher Ethiopië. Na ruim een jaar, toen de eerste kassen volledig in productie waren, is 1 juli 2006 het project officieel geopend door de Ethiopische minister van handel en industrie. Voordat men met de bouw van de kwekerij begon was er nauwelijks werkgelegenheid in Ziway, nu werken er meer dan 11.000 lokale mensen, zij verdienen hun eigen brood. Voor de kinderen van de werknemers zal het anders zijn, zij zullen niet allemaal werk kunnen vinden in de rozenteelt, maar ook in de toekomst van de kinderen wordt geïnvesteerd, dat gebeurt door onderwijs. In 2006 werd begonnen met een kleuteropvang en een basisschool voor 200 kinderen. Nu gaan meer dan 6.000 kinderen naar school. Lezen, schrijven en rekenen: de best renderende investering. Een investering die een mensenleven meegaat deze nam het bedrijf voor haar rekening, daarmee geeft zij iets terug aan de gemeenschap waar zij haar rozen kweekt.

Stichting, Stichting

Doelstelling

In december 2012 is de Sher Foundation Stichting opgericht. De stichting dient het algemeen belang en beoogt geen winst. De doelstellingen van de stichting zijn:

  1. Hulp te verlenen aan organisaties en personen, die dat nodig hebben in het bijzonder in de streek rondom Ziway, Ethiopië.
  2. Het voorkomen van situaties waardoor organisaties en personen hulp vragen in het bijzonder in het gebied rondom Ziway, Ethiopië door het opzetten van ontwikkelingsprojecten
  3. Het bevorderen van het besef dat ieder mens hierin een bijdrage kan leveren, en het verrichten van al het geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting, Stichting

Doelgroep

De activiteiten van de stichting beperken zich momenteel tot de jongeren in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar uit Ziway en omstreken. Deze groep jongeren wil de stichting helpen met vervolgopleidingen. Het zal hun kans op werk en inkomen vergroten. Deze activiteiten bouwen voort op de eerdere activiteiten welke hierboven zijn beschreven.

Activiteiten

Het plan is om in de periode 2013 – 2017 een school te bouwen voor algemeen voortgezet en technisch onderwijs. In die periode zal er jaarlijks een blok van 8 lokalen worden gebouwd met bijbehorende praktijkruimten. Uiteindelijk zullen er 35 klaslokalen en 5 praktijkruimten zijn gebouwd en ingericht. Hieronder ook een bibliotheek en een laboratorium.

Per jaar worden er voldoende klaslokalen en praktijkruimten gebouwd om één nieuwe lichting leerlingen op te kunnen nemen. Deze methode werd in het verleden ook toegepast bij de opbouw van het basisonderwijs. Jaarlijks is voor de bouw en inrichting van de lokalen en praktijkruimten minimaal € 100.000 nodig. De totale bouwkosten zullen € 428.623 bedragen.

Hiervoor werft de stichting geld bij vrienden, bekenden en andere mensen en instellingen die dit initiatief willen ondersteunen. De Ethiopische overheid ondersteunt dit plan. Zij doneert de grond waarop de school wordt gebouwd. Vanuit het bedrijfsleven is er een garantie dat de salarissen worden betaald.

De eerste actie is een succes geworden. Onze vrienden en bekenden zeggen wij daarvoor dank. De stichting Wilde Ganzen zal dat bedrag verhogen met een premie.

Stichting, Stichting

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen noemt zichzelf dé expert op het gebied van concrete projecten in ontwikkelingslanden. De stichting is al meer dan 55 jaar actief en heeft ruim 10.500 projecten succesvol tot stand gebracht. Wilde Ganzen stelt organisaties zoals de Sher Foundation Stichting in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Hiervoor ondersteunt Wilde Ganzen die initiatieven met een financiële premie en levert daarnaast kennis en begeleiding. (zie verder http://www.wildeganzen.nl).

Aanvragen

De Sher Foundation neemt geen aanvragen voor projecten van personen of instellingen in behandeling. Zij voert alleen eigen projecten uit.

Steun

Onze stichting werkt al vele jaren samen met de lokale mensen. Zij weten wat de behoeften zijn in hun land. Zij ontwikkelden deze plannen en voeren die met grote inzet uit. Maar hulp is nodig. Onze vrienden en bekenden geven steun aan de Sher Foundation. Zij geven jongeren in Ziway de kans op een goede opleiding en daarmee ook kansen op werk en inkomen. Dat waarderen wij bijzonder. U kunt dit voorbeeld volgen als particulier, bedrijf of stichting. U kunt uw gift overmaken op het Rabobank rekeningnummer van de Sher Foundation Stichting (zie algemene gegevens) o.v.v. “Ziway Tech School”. Deze stichting heeft een ANBI status, hetgeen betekent dat uw gift aftrekbaar is op uw aangifte voor de belasting.

 

Terug naar Home