Afriflora onderschrijft het belang van een gedragscode voor de tuinbouw

Afriflora onderschrijft het belang van een gedragscode voor de tuinbouw

Als een van de ondertekenaars van het IMVO Convenant in de sierteeltsector onderschrijven wij het belang van de nieuwe gedragscode. Deze code bevat 12 principes voor internationaal verantwoord ondernemen. In de brochure wordt de code toegelicht. De principes zijn gebaseerd op bestaande duurzaamheidseisen (waaronder OESO- en VN-richtlijnen, wetgeving en certificeringen) en zijn aangepast aan de sierteeltsector. We roepen onze supply chain-partners op om deze gedragscode te omarmen en samen te streven naar continue verbetering.

Brochure gedragscode

Terug naar Home