Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening

In samenwerking met de organisatie Grounds for Health bieden we onze vrouwelijke medewerkers in de leeftijd van 30-50 jaar een gratis screening op baarmoederhalskanker aan. Het doel is om hen bewust te laten worden van de risico’s en oorzaken en daarnaast het vroeg opsporen van stadia van kanker. De test is gericht op het humaan papillomavirus (HPV), dat ervoor zorgt dat cervicale cellen abnormaal worden. De meeste gevallen van baarmoederhalskanker zijn gekoppeld aan HPV met een hoog risico.

Bewustwording creëren bij de medewerkers is volgens dr. Demis van Grounds of Health erg belangrijk. Samen met zijn team geeft hij in kleine groepjes voorlichting voordat de individuele test wordt afgenomen. In het ongelukkige geval van een positieve test wordt een behandeling aangeboden. We bedanken onze partners bij Grounds for Health voor hun steun en moedigen alle vrouwen aan om deel te nemen.

baarmoederhalskanker screening, Baarmoederhalskanker screening

Terug naar Home