Basisschool

De kinderen komen op 4 jarige leeftijd naar school. Hier leren zij meteen de basisprincipes van goede hygiëne, zoals handen wassen, gezicht wassen en kleding wassen. Thuis leren de kinderen deze basisprincipes van hygiëne vaak weer aan hun ouders. Afriflora Sher brengt zo ontwikkeling voor hele families, waardoor de levensstandaard van de hele regio hoger wordt.

Ook andere informatie geven de kinderen door aan hun ouders. De school stuurt hier ook op aan. Bijvoorbeeld informatie over vaccinaties. 

Een schooldag

08:00 uur – De kinderen komen het schoolterrein op, verzamelen zich voor de vlaggen van het land en zingen het volkslied.
Vervolgens gaan de kinderen naar hun leraar toe. Per klas worden er 2 rijen gemaakt van jongens en meisjes. De meisjes mogen vervolgens als eerste het klaslokaal in. De docent start de dag met een absentielijst en de kinderen zingen een lied.
10:00 – 12:00 uur – Kleuter pauze. De kleuters (4-6 jaar) gaan in shifts naar de eetzaal waar ze te eten krijgen.
12:00 – 12:30 uur – Pauze voor de rest van de school
14:00 uur – De schooldag is voorbij

 

Basischool, Basisschool

Basischool, Basisschool

Basischool, Basisschool

Basischool, Basisschool

Basischool, Basisschool

Basischool, Basisschool

Basischool, Basisschool

Lesprogramma

Naast de reguliere klaslokalen zijn er ook biologie-, computer-, scheikunde- en handenarbeid lokalen. Wie wil kan na schooltijd in de bibliotheek terecht om bijvoorbeeld huiswerk te maken. Iedere docent is gespecialiseerd in een specifiek vak. De kinderen krijgen de volgende vakken op school:

 • Oromo (regionale taal)
 • Amharic (nationale taal)
 • Engels
 • Natuurwetenschappen, zoals hygiëne (environmental science)
 • Natuurkunde (integrated science)
 • Wiskunde (mathematics)
 • Geschiedenis (history)
 • Gym
 • Muziek (esthetics)
 • Aardrijkskunde (geography)
 • Handarbeid (kinderen leren bijvoorbeeld om van materialen uit de omgeving een kunstwerk te maken)
 • Maatschappijleer (hier leren ze o.a. hoe te communiceren met anderen)  vanaf 6-7 klas (10-11 jaar) 
 • Scheikunde en biologie (vanaf 7-8e klas, hier worden o.a. experimenten uitgevoerd)
 • IT les
Terug naar Home