Sher High School

In 2014 heeft de eerste groep kinderen de basisschool afgerond. Zij zijn doorgestroomd naar de Afriflora Sher High school. Deze school heeft 1500 studenten en bestaat uit 50 klaslokalen, 5 praktijk lokalen, een laboratorium en een bibliotheek. De studenten op de middelbare school zijn 14 tot 18 jaar, met een uitloop tot soms 20 jaar wanneer een leerling later is ingestroomd.

Middelbaar onderwijs

In het middelbaar onderwijs krijgen de leerlingen naast de algemene vakken, die ook op de basisschool gegeven worden, ook veel les in techniek. Zij krijgen o.a. IT les en leren vaardigheden die aansluiten op vervolgopleidingen. Dit zorgt voor een betere kans op werk en inkomen en daarmee een betere toekomst.

Na de 10th grade is er een university prepatory class. De best presterende leerlingen mogen hieraan deelnemen.

Bibliotheek

Afriflora Sher beschikt over een uitgebreide bibliotheek waar veel kinderen hun huiswerk maken. Thuis is het soms te druk hiervoor.

Ook als er geen school is, kunnen de studenten in de bibliotheek terecht. Er is altijd een begeleider aanwezig. In de bibliotheek staan school-, werk- en leesboeken in de 3 talen; Oromo, Amharic en Engels. Boeken worden gekocht op de lokale markt of bezoekers nemen leesboeken mee voor de kinderen. Studenten mogen de boeken tot het einde van het schooljaar lenen en meenemen naar huis. Op deze manier krijgen de studenten de kans om zichzelf te ontwikkelen. Op de middelbare school bestaat er ook een klas voor huiswerkbegeleiding.

Middelbaar onderwijs, Middelbare school

Middelbaar onderwijs, Middelbare school

Middelbaar onderwijs, Middelbare school

Middelbaar onderwijs, Middelbare school

Afriflora Sher brengt boeken, schriften en andere schoolbenodigdheden.

Slagingspercentage

99% van de studenten op deze school slaagt. Velen gaan daarna studeren in Addis Abeba of op andere universiteiten in de omgeving.

Ambities

Veel leerlingen hebben de ambitie om hun bevolking te helpen. Zij kiezen o.a. voor banen waarmee zij de maatschappij verder helpen, zoals:

  • Verpleegster
  • Ingenieur (roads, bridges, buildings, houses: civil instructions)
  • Chirurg
  • Dokter
  • Leraar

Ieder jaar leggen de kinderen van deze school een nationaal staatsexamen af. Naar verwachting zal 80% van de studenten doorstromen naar de universiteit. Een universitaire studie wordt door de overheid betaald. Dit gebeurt in de vorm van een lening. Zodra de studenten afgestudeerd zijn betalen zij deze lening terug of gaan zij werken voor de overheid.

Door het hoge opleidingsniveau van de school brengt Afriflora Sher studenten naar de universiteitssteden waarna zij bijdragen aan de ontwikkeling van het land.

Middelbaar onderwijs, Middelbare school

Middelbaar onderwijs, Middelbare school

Middelbaar onderwijs, Middelbare school

Middelbaar onderwijs, Middelbare school

 

Terug naar Home