Clean Up day

Clean Up day

Afgelopen zaterdag hebben we samen met vier andere tuinbouwbedrijven in Ziway de krachten gebundeld en de omgeving rond de farms schoongemaakt. 50 Sher-medewerkers namen deel aan het initiatief waarbij vele tonnen afval werd opgeraapt en afgevoerd naar de gemeentelijke stortplaats. Onze dank gaat uit naar onze medewerkers voor hun inzet en naar de milieudienst van Ziway voor het transporteren van het afval. Samen houden we de farms schoon en ook de ruimte daar buiten.

Clean up day, Clean Up day Clean up day, Clean Up day Clean up day, Clean Up day

Terug naar Home