Green Legacy campagne

Green Legacy campagne

De Green Legacy Campagne in Ethiopië, dat tot doel heeft de gevolgen van klimaatverandering en ontbossing tegen te gaan, werd gelanceerd in mei 2021. Tot nu toe zijn er in heel Ethiopië 3,7 miljard zaailingen geplant. Ieder jaar dragen wij namens Sher Ethiopia bij aan de campagne. In juli hielpen onze collega’s met het planten van meer dan 46.000 zaailingen op Worja & Kamo Gerbi Hill. Dit kwam tot stand door een mooie samenwerking tussen de lokale gemeentes, bedrijven en de leden van de gemeenschap.

Naast het planten van zaailingen in de beschermde gebieden, hebben we ook 300 fruitdragende bomen en 1.000 inheemse zaailingen geplant op onze 4 Sher School locaties. Graag willen we alle collega’s en vrijwilligers bedanken die hebben meegewerkt aan deze plantinitiatieven.

Green Legacy Campagne, Green Legacy campagne Green Legacy Campagne, Green Legacy campagne Green Legacy Campagne, Green Legacy campagne Green Legacy Campagne, Green Legacy campagne

Terug naar Home