IDH, VoCDA en Sher werken samen in duurzaamheidsproject

IDH, VoCDA en Sher werken samen in duurzaamheidsproject

Onlangs hebben IDH, VoCDA (vision of community development association) en Sher een eenjarige overeenkomst getekend zodat het Worja-Kamo gebied duurzaam wordt ingericht en onderhouden.  Het hoofddoel van dit project is het opzetten van beheersysteem dat wordt gedragen door de lokale belanghebbenden. Samen met de bewoners van de beheergebieden worden alternatieve mogelijkheden voor levensonderhoud ontwikkeld zoals bijvoorbeeld ecotoerisme. In totaal profiteren 350 huishoudens door:

– het planten van vruchtdragende bomen

– het plaatsen van 80 bijenkasten

– de toepassing van verbeterde variëteiten van maïszaad

– voerproductie voor eigen vee en verkoop

– het planten van 50.000 droogtebestendige bomen

In totaal zal 285 ha land onder permanent duurzaam beheer komen, waaronder 35 ha landbouwgrond en 250 ha gemeenschappelijke grond. De afgelopen jaren zijn in dit gebied al veel herstelmaatregelen getroffen om erosie tegen te gaan. Het project zal werkgelegenheid bieden aan vrouwen en jongeren uit de lokale gemeenschap en heeft een budget van 70.000 euro. Het wordt gefinancierd door IDH en Sher Ethiopia. VoCDA is de uitvoerende partner.

duurzaamheidsproject, IDH, VoCDA en Sher werken samen in duurzaamheidsproject duurzaamheidsproject, IDH, VoCDA en Sher werken samen in duurzaamheidsproject duurzaamheidsproject, IDH, VoCDA en Sher werken samen in duurzaamheidsproject duurzaamheidsproject, IDH, VoCDA en Sher werken samen in duurzaamheidsproject duurzaamheidsproject, IDH, VoCDA en Sher werken samen in duurzaamheidsproject

Terug naar Home