Modern ziekenhuis

In 2007 was er in een straal van 120 km geen ziekenhuis te vinden in de regio Ziway. Totdat Afriflora Sher zich hier vestigde. Zij liet een modern ziekenhuis bouwen, volledig gefinancierd door Afriflora Sher. Voor de medewerkers is de zorg gratis en van de overige mensen uit de regio wordt een kleine vergoeding gevraagd, passend bij hun inkomen.

Zo is er voor de hele gemeenschap volwaardige medische zorg beschikbaar

Gemiddeld komen er zo’n 400 patiënten per dag naar het ziekenhuis. Op de eerste hulp zitten voornamelijk gewonden van verkeersongelukken.

In de wijde omgeving zijn er nu twee ziekenhuizen. Op 1 km afstand van Ziway zit een nieuw ziekenhuis van de overheid. Hier werkt het Sher ziekenhuis nu mee samen. Sher hospital is voorzien van een nieuwe ambulance om patiënten in te vervoeren en op te halen.

Digitaal ziekenhuis

De administratie van patiëntgegevens is volledig geautomatiseerd. Hierin is ook geregeld dat dienstdoende arts enkel de gegevens kan inzien die voor hem nodig zijn. De tandarts kan bijvoorbeeld niet de overige medische gegevens van de patiënt inzien. De privacy van de patiënten wordt op deze manier gewaarborgd.

Goed opgeleid personeel

In het ziekenhuis wordt alleen personeel aangenomen dat goed opgeleid is. Het maakt hierbij niet uit of ze uit de regio komen of niet. Alle artsen dienen getraind te zijn in een specifieke specialisatie.

De medewerkers weten hoe zij met de instrumenten in het ziekenhuis om moeten gaan. Dit hebben zij geleerd tijdens hun opleiding en zij worden geïnstrueerd door hun collega’s. Inmiddels heeft het ziekenhuis 115 medewerkers in dienst.

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Gezondheidszorg, GezondheidszorgGezondheidszorg, Gezondheidszorg

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden beschikken over de noodzakelijke medische instrumenten om de juiste zorg aan hun patiënten te verlenen.

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Net als het Nederlandse ziekenhuisbeleid, is er een eerste hulp. Patiënten met minder spoed, melden zich bij de balie en wachten in de wachtruimte op een arts. Aan de hand van de klachten bepaalt de arts welke behandeling er nodig is. Indien nodig worden patiënten verder onderzocht op een andere afdeling.

Voor nieuw personeel wordt er een vacature online gezet. Hier wordt vaak veelvuldig op gereageerd. De werkomstandigheden en het salarisniveau zijn bij het ziekenhuis van Afriflora Sher heel goed.

Hygiëne

Hygiëne in het ziekenhuis is ontzettend belangrijk voor zowel de gezondheid van de patiënten als voor het personeel. Zeker in een land als Ethiopië, waar hygiëne een uitdaging is. Er wordt daarom altijd gewerkt met handschoenen, ontsmettingsmiddelen en steriele voorwerpen. Het personeel draagt ook speciale uniformen voor herkenbaarheid en hygiëne. Afval dat bacteriën bevat, wordt verbrand. Het ziekenhuis wordt iedere dag schoongemaakt door schoonmakers.

Het ziekenhuis beschikt over:

 • Een eerste hulp die 24 uur per dag geopend is
 • Een nieuwe ambulance
 • 240 bedden
 • Een grote en een kleine steriele operatiekamer
 • Röntgenapparatuur
 • Een modern laboratorium voor testen en om monsters af te nemen
 • Apotheek
 • Kraamafdeling/gynaecologie
 • Couveuses
 • Tandartspraktijk
 • Bibliotheek
 • Fysiotherapie
 • Een IT-ruimte met een database waar alle computers op zijn aangesloten
 • Digitale Patiëntenregistratie en dossiers
 • Voorlichting over gezinsplanning en anticonceptie mogelijkheden, waardoor er nu minder kinderen worden geboren. Op deze afdeling kunnen kinderen ook terecht voor hun vaccinaties. Deze worden beschikbaar gesteld door de overheid.
 • VCT afdeling (Vrijwillige Counseling en Testen). De VCT afdeling, is een toegangspunt voor vroege preventie, zorg en ondersteuning bij aidspatiënten. Op deze afdeling krijgen mensen professionele hulp voor en na de hiv-test.
  De mensen leren hier o.a. hoe ze kunnen voorkomen dat ze door andere mensen besmet raken of anderen besmetten.
Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

 

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Gezondheidszorg, Gezondheidszorg

Patiënten met een positief testresultaat leren gezonder te leven zodat ze langer kunnen leven. Sommige aidspatiënten komen al 10 jaar op de afdeling en kunnen dankzij de behandeling erg goed met de ziekte leven.

Het effect hiervan is groot. Eerst had 7% van de community nog HIV, nu nog maar 1%

De impact van het Afriflora Sher ziekenhuis

De impact van het ziekenhuis in de regio uit zich in duidelijke factoren die bijdragen aan de welvaart en welzijn van de bevolking, zoals minder kindersterfte, beheersing van HIV en family planning.

Terug naar Home