AFRIFLORA ondertekent IMVO convenant sierteelt

AFRIFLORA ondertekent IMVO convenant sierteelt

Op 2 juli werd in het World Horti Center in Naaldwijk het IMVO convenant sierteelt ondertekend. Vertegenwoordigers uit de Nederlandse sierteeltsector hebben samen met de overheid, vakbonden en NGO’s afspraken gemaakt over meer verantwoorde internationale productie van siergewassen.

Het convenant is tot stand gekomen na een periode van intensief overleg onder leiding van de Sociaal-Economische Raad en bouwt voort op het bestaande sectorinitiatief: het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit tekenden het convenant namens de rijksoverheid.

AFRIFLORA ondertekent IMVO convenant sierteelt - ondertekening

AFRI FLORA is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit IMVO convenant sierteelt en tekent vanuit de overtuiging dat gezamenlijke afspraken op het gebied van toepassing gewasbeschermingsmiddelen, waterverbruik, en lonen bijdragen aan een duurzame sierteeltketen. Namens AFRI FLORA werd het convenant ondertekend door het directielid Michel van den Bogaard: “Als rozenkwekers met kwekerijen in Ethiopië zijn wij dagelijks bezig met onze impact op mens en milieu. Wij geloven dat dit hand-in-hand kan gaan met een gezonde bedrijfsvoering en dat we als sector gezamenlijk de lat hoger moeten leggen”.

Michel vd Bogaard ondertekent IMVO convenant sierteelt

Terug naar Home