Boomplantdag: 57.000 bomen geplant

Boomplantdag: 57.000 bomen geplant

Op 18 juli tijdens de Green Legacy 2022 jaarlijkse boomplantdag in Ethiopië, hebben we 57.000 bomen geplant op de Worja heuvel in Ziway/Batu en op Berta-site in Koka. Dit brengt het totale aantal geplante bomen vanaf 2017 op bijna 1 miljoen. In een project dat gericht is op duurzame bescherming en gebruik van de grond, werken Sher, IDH en VoCDA samen en strijden we tegen ontbossing en klimaatverandering door:

  • het planten van bomen en de ontwikkeling van ecotoerisme (ca. 285 ha gemeenschapsgrond);
  • aangetast land te herstellen door geulen te graven en steenkorven te bouwen zodat water langer wordt vastgehouden;
  • grassen te zaaien voor de productie van veevoer;
  • het opzetten van inkomsten genererende activiteiten (o.a. bijenteelt);
  • het onderwijzen en implementeren van goede landbouwpraktijken, bijvoorbeeld met behulp van verbeterde graanzaden voor lokale boeren;

Het uiteindelijke doel is een duurzaam beheerd (natuur)gebied te creëren voor en door de lokale gemeenschap.

We bedanken onze medewerkers en alle vrijwilligers die hebben geholpen bij het planten van 9 verschillende soorten inheemse bomen.

bomen platen, Boomplantdag: 57.000 bomen geplant bomen platen, Boomplantdag: 57.000 bomen geplant bomen platen, Boomplantdag: 57.000 bomen geplant bomen platen, Boomplantdag: 57.000 bomen geplant bomen platen, Boomplantdag: 57.000 bomen geplant

Terug naar Home